31.7.10TRASH MAGAZINE NO.2
2010/7/3
page:8p
Direction :KASE TORU
Photographer : SATO ERIKO


---