31.7.10


TRASH MAGAZINE NO.1
2010/7/31
page:8p
Direction :KASE TORU
Photographer : SATO ERIKO

---